Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 10 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

 

Under våren fortsätter vi med lördagsöppet den andra lördagen varje månad mellan klockan 13 och 16. Utställningen om Husen som försvann, som belyser platser där det har stått hus som har rivits eller flyttats, hänger kvar för beskådande. Du har också möjlighet att söka i vårt digitala arkiv efter foton. Bidra gärna med foton som vi ännu inte har i vårt arkiv. Vi säljer också våra skrifter, brickor och almanackor.

 

Välkommen nästa gång den 12 maj 2018!

Välkommen då vi har lördagsöppet!

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009