Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 12 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Välkommen till Bildarkivet i vår!

 

Under våren har Bildarkivet öppet den andra lördagen varje månad mellan klockan 13 och 16.

 

Våra utställningar om "Bildarkivet 30 år" och "Så var vi klädda" hänger kvar på väggarna och kan beskådas. De gångna trettio åren speglas också i den skrift, som ses till höger och som finns till försäljning.

 

Vi har öppet nästa gång den 11 maj 2019.

 

Välkommen!

Nytt hushäfte - Robácken.

Ett nytt häfte i bildarkivets serie med Husinventeringar är nu klart och finns till försäljning. Detta häfte omfattar Gamlegården och Robacken samt behandlar kortfattat husen söderut till och med Stycket. 


Häftet kostar 300 kronor och kan köpas när det är lördagsöppet på Bildarkivet samt i regel på tisdagar kl 10-12 eller 1330-1530, då arbete pågår i lokalen.


Mer information om detta häfte finns under fliken Hushäften till vänster.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009