Årets kalender.


Årest kalender speglar utställningen I samhällets tjänst med foton från utställningens olika delar. Kalendern sträcker sig från juli 2019 tom juli 2020 och kostar 80 kronor.


Även tidigare års kalendrar finns att köpa på Bildarkivet.

Nytt hushäfte - Robácken.


Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 12 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Välkommen till Bildarkivet i sommar!

 

Under sommaren visar vi en utställning med temat "I samhällets tjänst". Den speglar de institutioner som har funnits i samhället men som inte längre finns kvar.


Vi har öppet på Sotekanalens Dag den 13 juli på eftermiddagen. Från söndagen den 14 juli till och med torsdagen den 8 augusti har vi öppet klockan 18 till 21. På fredagar och lördagar har vi stängt.


Från september återkommer vi med öppet den andra lördagen i månaden mellan klockan 13 och 16.

 

Välkommen!

Ett nytt häfte i bildarkivets serie med Husinventeringar är nu klart och finns till försäljning. Detta häfte omfattar Gamlegården och Robacken samt behandlar kortfattat husen söderut till och med Stycket. 


Häftet kostar 300 kronor och kan köpas när det är lördagsöppet på Bildarkivet samt i regel på tisdagar kl 10-12 eller 1330-1530, då arbete pågår i lokalen.


Mer information om detta häfte finns under fliken Hushäften till vänster.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009