Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 12 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Tack för i sommar och välkommen i höst!


Bildarkivet har nu stängt efter denna sommars utställningsperiod. Vi tackar alla de besökare, som har sett våra utställningar om Bildarkivets 30 år och Så var vi klädda.


Dessa utställningar hänger emellertid kvar på våra väggar och kan beskådas under hösten och vintern. De gångna trettio åren speglas också i den skrift, som ses till höger och som finns till försäljning.


Vi har öppet den andra lördagen i månaden klockan 13-16. Nästa lördagsöppet blir den 10 november.


Välkommen!

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009