Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 10 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Sommarutställningen 2016 har stängt och vi tackar alla besökare för det intresse som ni har visat! Utställningen hänger dock kvar och under vintern och våren har Bildarkivet öppet den andra lördagen i månaden mellan klockan 13 och 16.

 

Välkommen att besöka oss då. Du kan söka bland alla våra foton, se utställningen, låna ut foton som kan tillföras vår samling, köpa någon skrift eller bara se hur vi arbetar. Vi kommer att ha verksamheten igång och vi kan då på ett mera personligt sätt hjälpa dig än vad vi kan på sommaren.

 

Årets utställningstema är Från stenbrott till rekreations- och kulturplats och handlar om utvecklingen på Udden. Två nya skrifter finns till försäljning. Det är dels ett tionde häfte i Bildarkivets serie med Husinventering. Häftet heter Plàngàddá och omfattar de hus väster om gamla Folkets Hus och söder om Torggatan, som inte tidigare inventerats. På grund av stort omfång är detta häfte tryckt i två delar. Vidare har ett tidigare häfte om Ulebergshamn, med namnet Handel och hantverk i Hamné, helt omarbetats och ges ut i en ny upplaga.

 

Välkommen till Bildarkivet i vår, nästa gång den 13 maj 2017!

 

Välkommen till Bildarkivet under våren!

Årets sommarutställning öppnar söndagen den 9 juli och håller öppet till och med söndagen den 13 augusti på kvällarna mellan klockan 18 och 21, dock inte på lördagar. På Sotekanalens Dag är Bildarkivet öppet på eftermiddagen.

 

Årets huvudtema är Husen som försvann och belyser platser där det har stått hus som har rivits eller flyttats. Almanackan för 2017/18 har samma tema.

 

Välkommen!

2017 års sommarutställning

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009