Verksamhet

Bildarkivets övergripande uppgift är att samla in och spara bilder från Hunnebostrand och Ulebergshamn från det att man började att fotografera och fram till våra dagar. De insamlade bilderna identifieras och kategoriseras.

Bildarkivets foton kommer allmänheten till del på olika sätt. De används i de häften, som publiceras över samhällets hus och deras historia, efterhand som husinventeringen fortsätter. Vidare har Bildarkivet varje sommar en utställning över något eller några teman, där arkivets bilder utgör stommen.

Insamling av bilder

Trots att arkivet redan har fler än 12 000 bilder från området Hunnebostrand - Ulebergshamn fortsätter insamlingen av bilder varje vecka. Nya bilder ur familjealbum och privata vindar och källare ökar hela tiden vår uppfattning om hur dessa samhällen har sett ut de senaste drygt hundra åren och hur utvecklingen har gått.

Du behöver inte bli av med dina bilder för att de skall hamna i Bildarkivet. Vi lånar bilderna och scannar av dem. Sedan lagrar vi bilden digitalt i vår databas. Originalbilden återlämnas till ägaren.

Bildbanken används för de sommarutställningar, som varje år lockar mer än 3000 besökare till sjöboden vid Mellankajen. Den används också för de olika publikationer som arkivet tar fram, såsom almanackor, hushäften och temahäften med olika inriktning. 

Sommarutställning

Varje sommar öppnar bildarkivet sina portar för allmänheten. En sommarutställning med olika teman för varje år visas.

2018 års utställning har temat

 

SÅ VAR VI KLÄDDA? och belyser klädmodet under 1900-talets första hälft.

 

Under hösten och vintern har bildarkivet öppet den andra lördagen i varje månad mellan klockan 13 och 16, och då kan utställningen också ses.

 

Välkommen!

Husinventering

I mer än tio år har en särskild grupp i bildarkivet ägnat sig åt att dokumentera de olika husen i Hunnebostrand och deras historia. Man arbetar sig igenom kyrkoböcker och andra källor för att notera vilka som har bott i de olika husen och när. Man tar reda på när huset är byggt, om och när det är ombyggt och annat. Varje hus får hela sin historia nedtecknad.

Husinventeringen omfattar idag tio häften, varav ett är uppdelat i två delar.

 I   Hällà i Sörstrané

 

 II  Norstrané

 

 III Êrne Stenhóggeri

 

 IV Bäckliden

 

 V  Runt Kyrkogatan

 

 VI Södra Sörstrané

 

 VII Mellersta Sörstrané

 

VIII Vänliga gatan = Svalgatan

 

IX Norra Sörstrané

 

X Plàngàddá - del 1 och 2.

Häfte I, Hällà i Sörstrané, har under våren 2008 utkommit i en helt omarbetad upplaga. Häfte II, Norstrané, har med vissa tillägg nytryckts till sommaren 2013. Häfte III, Êrne Stenhóggeri, nytrycktes med smärre kompletteringar våren 2008. 

Nu inventeras området runt Lärkgatan och Viggengatan. Insamling av uppgifter om husen på Robackarna har också påbörjats.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009