Årsmöte 2018

Årsmöte för 2018 hölls onsdagen den 14 februari i lokalen på Mellankajen med 25 medlemmar närvarande. Under det gångna verksamhetsåret hade föreningen 419 medlemmar.


Sommarutställningen med temat Husen som försvann hade 1800 besökare. Bildarkivet har även denna vinter öppet en lördag i månaden, vilket är välbesökt.


Föreningens ekonomi är stabil.


Ordförande Stig Enstedt omvaldes på ett år. Två av styrelsens ledamöter hade avböjt omval. Som nya i styrelsen valdes på två år Göran Henriksson som sekreterare och Dick Almqvist som ledamot. Kvar i styrelsen, valda 2017 på två år, är Ulla Turemark vice ordförande, Dan-Roger Harryson kassör och Kurt Björck ledamot.


Efter sedvanligt kaffe och tårta fick de närvarande en inblick i projektet Bohus Stickning, ett projekt som drevs av landhövdingskan Emma Jacobsson till stöd för stenhuggarfamiljer. Bland de många hundra stickerskor runt om i Bohuslän, som var engagerade fanns flera från Hunnebostrand.Årsmöte 2017Sotenäs Personhistoriska Förenings ordförande Barbro Marzelius Alm informerar.
Den 15 februari hölls årsmöte för Hunnebostrands Bildarkiv. Ett trettiotal medlemmar var närvarande.


Under det gångna verksamhetsåret hade Bildarkivet 430 medlemmar. Sommarens utställningen hade som tema Från Stenbrott till rekreations- och kulturplats och handlade om Uddens historia. Hushäfte nummer tio kom ut och det hade ett sådant omfång att det gavs ut i två delar. Det heter Plángaddà och omfattar området söder och väster om gamla Folkets Hus.


Nytt för i år är att Bildarkivet har öppet en lördag i månaden under höst, vinter och vår. Föreningen har en stabil ekonomi.


Samtliga i styrelsen som var i tur att avgå omvaldes, varför styrelsen för 2017 består av Stig Enstedt ordförande, Ulla Turemark vice ordförande, Gunilla Ohlin sekreterare, Dan-Roger Harryson kassör samt Elisabeth Fröidh och Kurt Björck ledamöter. Årsavgiften fastställdes till 50 kronor per person.


Efter det formella årsmötet informerade Barbro Marzelius Alm om Sotenäs Personhistoriska Förening och dess verksamhet. Solveig Blomstrand visade hur man släktforskar med hjälp av Arkiv Digital.

Solveig Blomstrand och

Barbro Marzelius Alm.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009