Årsmöte 2019

Årsmöte för 2019 hölls torsdagen den 28 februari i lokalen på Mellankajen med 30 medlemmar närvarande. Under det gångna verksamhetsåret hade föreningen 422 medlemmar.


Sommarutställningen med temat Så var vi klädda hade drygt 2000 besökare. Bildarkivet har även denna vinter öppet en lördag i månaden, vilket är välbesökt.


Föreningens ekonomi är stabil.


Ordförande Stig Enstedt omvaldes på ett år. Tre ledamöter i styrelsen omvaldes för två år, nämligen vice ordförande Ulla Turemark, kassör Dan-Roger Harryson och ledamoten Kurt Björck. Kvar i styrelsen, valda 2018 på två år, är Göran Henriksson som sekreterare och Dick Almqvist som ledamot.


Efter sedvanligt kaffe och tårta fick de närvarande lyssna till Göran Henriksson som berättade om att resa på ryska vattenvägar och visade bilder från en resa mellan Sankt Petersburg och Moskva på floder och sjöar..
Hunnebostrands Bildarkiv © 2009