Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att i ord och bild dokumentera Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vidare skall föreningen väl förvalta lokalen "Lorns bu" vid Mellankajen och där bedriva utställningsverksamhet och annan kulturell verksamhet.

 Stadgarnas §2.

Styrelse

Ordförande för 2018 är Stig Enstedt.

Övriga medlemmar i styrelsen är Ulla Turemark vice ordförande,

Göran Henriksson sekreterare, Dan-Roger Harryson kassör,

Dick Almqvist och Kurt Björck.

Ordförande Stig Enstedt

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009