Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än

19 000 bilder. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har elva häften från olika områden i samhället kommit ut.

Öppettider sommar 2024.


Bildarkivet håller öppet söndag till torsdag från den 14 juli tom 8 augusti klockan 18-21 samt på eftermiddagen på Sotekanalens Dag den 13 juli.


Välkommen att se årets utställning som har som tema att jämföra hur det såg ut förr med hur samma plats ser ut idag. 


Kalender 2024-2025.


Årets kalender, som sträcker sig från juli 2024 till och med juli 2025, har namnet "Så var vi klädda", med bilder från slutet av 1800-talet och fram tills 1960-talet. 

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009