Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än

14 000 bilder.

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har elva häften från olika områden i samhället kommit ut.

Bildarkivet tvingas tyvärr hålla fortsatt stängt!

Hunnebostrands Bildarkiv har hållit verksamheten på sparlåga sedan coronautbrottet i mars förra året. Under sommaren 2020 har ingen utställning visats. Dock har vi haft öppet för "kiosk-försäljning" av årets kalender och andra trycksaker under sex måndagar.


Eftersom smittorisken ligger kvar på en hög nivå har bara ett begränsat arbete kunnat göras under hösten. Vi har inte heller haft öppet en lördag i månaden, vilket vi har i normala fall.


Under februari brukar vi ha vårt årsmöte, men det låter sig inte göras för närvarande. Vi skulle kunna skjuta på årsmötet i förhoppningen att det skulle gå att samla medlemmarna i april eller maj. Vi bedömer dock att Covid 19 har bitit sig fast för en längre tid än så. Därför har vi beslutat att slå ihop kalenderåren 2020 och 2021 till ett verksamhetsår. Ledamöter och funktionärer har lovat att kvarstå ett år.


Nästa årsmöte kommer alltså att bli i februari 2022. Normalt har vi också ett allmänt Höstmöte och det planerar vi för någon gång i höst. Även i år kommer vi att ta fram en kalender för perioden juli 2020 till juli 2021. 


Vi hälsar våra besökare välkomna tillbaka till Bildarkivet när situationen har återgått till det normala. Till dess når man oss per mail eller telefon.


Köp av kalender för 2020-2021 eller annan trycksak.

Arbetet på bildarkivet ligger nere på grund av smittorisken. Trots det har vi tagit fram en kalender även i år. Temat är flygfoton över Hunnebostrand och Ulebergshamn. Som vanligt täcker kalendern tretton månader – från juli 2020 till och med juli 2021. Tillsammans med fotot på framsidan presenteras 14 foton ur arkivet.


Kalendern kostar 100 kronor och den kan köpas genom att ringa ordförande Stig Enstedt på nummer 070 692 72 95 så levererar vi på lämpligt sätt.


Den som vill köpa någon annan publikation eller beställa bilder kan skicka oss ett mail eller ringa Stig Enstedt på numret ovan. 

Medlemsavgift för 2021.

Vi hoppas att du uppskattar vårt arbete och vill vara medlem i Hunnebostrands Bildarkiv även i fortsättningen. Nu när andra inkomstkällor sinar betyder ditt medlemsskap ännu mer för våra möjligheter att hålla igång bildarkivet.


Medlemsskap kostar numera 75 kronor per person och år. Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till vårt bankgiro 5674-5730 eller med swish till nummer 123 161 2365. Ange namn och adress och gärna också mailadress.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009