Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att i ord och bild dokumentera Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vidare skall föreningen väl förvalta lokalen "Lorns bu" vid Mellankajen och där bedriva utställningsverksamhet och annan kulturell verksamhet.

 Stadgarnas §2.

Styrelse

Ordförande för 2023 är Göran Henriksson.

Övriga medlemmar i styrelsen är Ulla Turemark vice ordförande, Britt Sanne sekreterare, Dan-Roger Harryson kassör, Gudrun Almqvist och Kurt Björck.

Ersättare i styrelsen är Sven-Allan Henriksson och Gun Benjaminsson.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009

Hantering av personuppgifter


Om Hunnebostrands Bildarkiv


Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening med ändamål att i ord och bild dokumentera Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Föreningen är en medlemsförening i Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten bedrivs främst genom att samla in och skanna fotografier, dokumentera vad som dessa föreställer samt göra fotografierna sökbara genom databasen Sofie.

Vidare bedriver föreningen utställningsverksamhet i sin lokal. Föreningen ger också ut olika skrifter som beskriver områdets historia, sammanställda utifrån insamlade fotografier och kompletterande uppgifter.


Vilka personuppgifter hanterar vi?


Hunnebostrands Bildarkiv hanterar två olika typer av personuppgifter:

a) Sådana personuppgifter som lagras i databasen Sofie och som används för att identifiera personer som insamlade foton föreställer men också uppgifter som anger vem som äger fotot, vem som har lämnat uppgifter om fotot och vem som har tagit fotot, främst adress- och födelseuppgifter.

b) Sådana personuppgifter som fordras för att hålla ett medlemsregister såsom namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Vi hanterar personuppgifter dels på en server hos Västerbottens Museum för databasen Sofie och dels på en lokal dator som inte är ansluten till något nätverk för medlemsregistret. I inget fall hanteras känsliga personuppgifter. Inga personuppgifter lämnas till utomstående.


Rätt till insyn och radering


Databasen Sofie är åtkomlig från en dator i föreningens lokal. Där kan vem som helst söka efter uppgifter om sig själv när lokalen är bemannad.

Medlemsregistret uppdateras en gång per år och skrivs ut på papper. Denna utskrift finns tillgänglig i föreningens lokal så att alla medlemmar kan se vilka uppgifter som finns om honom eller henne.

Vem som helst kan begära att felaktiga eller oönskade uppgifter om honom eller henne rättas eller tas bort. Detta kommer då att göras inom två veckor. Sådan begäran görs hos föreningens styrelse.