Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att i ord och bild dokumentera Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vidare skall föreningen väl förvalta lokalen "Lorns bu" vid Mellankajen och där bedriva utställningsverksamhet och annan kulturell verksamhet.

 Stadgarnas §2.

Styrelse

Ordförande för 2024 är Göran Henriksson.

Övriga medlemmar i styrelsen är Ulla Turemark vice ordförande, Britt Sanne sekreterare, Dan-Roger Harryson kassör, Gudrun Almqvist och Kurt Björck.

Ersättare i styrelsen är Sven-Allan Henriksson och Gun Benjaminsson.