Årsmöte 2020

Årsmöte för 2020 hölls onsdagen den 12 februari i lokalen på Mellankajen med 32 medlemmar närvarande. Under det gångna verksamhetsåret hade föreningen 437 medlemmar.


Sommarutställningen med temat I samhällets tjänst hade drygt 2000 besökare. Bildarkivet har även denna vinter öppet en lördag i månaden, vilket är välbesökt.


Föreningens ekonomi är stabil.


Ordförande Stig Enstedt omvaldes på ett år. Två ledamöter i styrelsen omvaldes för två år, nämligen sekreteraren Göran Henriksson och ledamoten Dick Almqvist. Kvar i styrelsen, valda 2019 på två år, är Ulla Turemark som vice ordförande, Dan-Roger Harryson som kassör och Kurt Björck som ledamot.


Efter mötet visade Bengt Grewin en film, som han gjort om sin mormor och hennes liv. Den mycket uppskattade filmen hade titeln Ett alldeles ovanligt vanligt liv.


Mötet avslutades sedvanligt med kaffe och tårta. 
Klicka på Verksamhetsberättelsen respektive Årsmötesprotokoll nedan för att läsa dokumentet.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009