Årsmöte 2023


Årsmöte 2023 hölls onsdagen den 22 februari i lokalen på Mellankajen med ett fyrtiotal medlemmar närvarande.
Mötet inleddes med ett föredrag om jordbanan på Bögebacka på 1930-talet av Ingemar Skarstedt från Lysekil.


Efter kaffe och tårta hölls det formella årsmötet.


Under verksamhetsåret 2022 har Bildarkivet återgått till normal verksamhet efter ett par år som präglats av coronarestriktioner.

Sommarutställningen har som tema haft Vykort från Hunnebostrand
och Ulebergshamn.

Denna utställning hänger kvar under vintern då arkivet har lördagsöppet varannan vecka tom maj.


Föreningens ekonomi är stabil.


Till ny ordförande valdes Göran Henriksson och som sekreterare i hans ställe valdes Britt Sanne.

I övrigt är styrelsen oförändrad med ledamöterna Ulla Turemark, Dan-Roger Harryson, Kurt Björck och Gudrun Almqvist, och med Sven-Allan Henriksson och Gunn Benjaminsson som ersättare.


Hunnebostrands Bildarkiv © 2009