Bildbank

Hunnebostrands Bildarkiv har sedan början av 1980-talet ägnat sig åt att samla in bilder på Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Den bildbank som har byggts upp består av mer än 19 000 bilder och den växer för varje vecka.  

Varje bild identifieras så långt det går. Platsen anges, personerna på bilden namnges om möjligt och tidpunkten då bilden är tagen fastställs så nära det går. Dessa uppgifter länkas till bilden i det särskilda dataprogram för bildarkivering, som vi använder oss av. Varje tisdag - utom under sommaren - samlas personer med god lokal- och personkännedom, för att göra detta inventeringsarbete.


En dator med möjlighet för besökande att söka i bilddatabasen finns uppställd i lokalen på Mellankajen. Utskrifter av bilderna i databasen med tillhörande beskrivning finns också tillgängligt för den som hellre bläddrar i pärmar. 


Om du har bilder, som kan berika vår samling, så är du hjärtligt välkommen. Hör till exempel av dig med ett mail till : info@hunnebostrandsbildarkiv.seVi lånar bilder av i första hand privatpersoner. Dessa scannas och lagras digitalt. Originalbilden återlämnas till ägaren.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009