Verksamhet

Bildarkivets övergripande uppgift är att samla in och spara bilder från Hunnebostrand och Ulebergshamn från det att man började att fotografera och fram till våra dagar. De insamlade bilderna identifieras och kategoriseras.

Bildarkivets foton kommer allmänheten till del på olika sätt. De används i de häften, som publiceras över samhällets hus och deras historia, efterhand som husinventeringen fortsätter. Vidare har Bildarkivet varje sommar en utställning över något eller några teman, där arkivets bilder utgör stommen.

Insamling av bilder

Trots att arkivet redan har fler än 17 000 bilder från området Hunnebostrand - Ulebergshamn fortsätter insamlingen av bilder varje vecka. Nya bilder ur familjealbum och privata vindar och källare ökar hela tiden vår uppfattning om hur dessa samhällen har sett ut de senaste drygt hundra åren och hur utvecklingen har gått.

Du behöver inte bli av med dina bilder för att de skall hamna i Bildarkivet. Vi lånar bilderna och scannar av dem. Sedan lagrar vi bilden digitalt i vår databas. Originalbilden återlämnas till ägaren.

Bildbanken används för de sommarutställningar, som varje år lockar mer än 3000 besökare till sjöboden vid Mellankajen. Den används också för de olika publikationer som arkivet tar fram, såsom almanackor, hushäften och temahäften med olika inriktning. 

Sommarutställning

Varje sommar öppnar bildarkivet sina portar för allmänheten. En sommarutställning med olika teman för varje år visas.

2022 års utställning bygger på vykort med motiv från Hunnebostrand och Ulebergshamn. Den kan ses på kvällarna mellan klockan 18 och21 på söndag till torsdag från den 10 juli till och med den 4 augusti.


Från den 10 september har bildarkivet öppet farannan lördag mellan klockan 13 och 16. Då hänger sommarens utställning kvar på väggarna. Vi visar också andra motiv såsom skol- och konfirmationskort samt en utställning om de planer på en kajanläggning, som på 1930-talet skulle ha ersatt sjöbodsraden längs Södra Strandgatan. Detta stora ingrepp i miljön blev dock inte av.Husinventering

I många år har en särskild grupp i bildarkivet ägnat sig åt att dokumentera de olika husen i Hunnebostrand och deras historia. Man arbetar sig igenom kyrkoböcker och andra källor för att notera vilka som har bott i de olika husen och när. Man tar reda på när huset är byggt, om och när det är ombyggt och annat. Varje hus får hela sin historia nedtecknad.

Husinventeringen omfattar idag elva häften, varav ett är uppdelat i två delar.

 I   Hällà i Sörstrané


 II  Norstrané


 III Êrne Stenhóggeri


 IV Bäckliden


 V  Runt Kyrkogatan


 VI Södra Sörstrané


 VII Mellersta Sörstrané


VIII Vänliga gatan = Svalgatan


IX  Norra Sörstrané


X  Plàngàddá - del 1 och 2.


XI Robácken.

Nu inventeras området runt Lärkgatan och Viggengatan. 

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009