Publikationer

Bildarkivet tar fram olika skrifter för att på så sätt föra ut delar av den intressanta bildskatten till allmänheten.

En uppskattad och årligen återkommande skrift är en almanacka, som löper från sommar till sommar, och där varje månads uppslag visar bilder från arkivets samlingar.

I en serie häften över samhällets hus och deras historia har hittills elva häften kommit ut och arbetet pågår med ett tolfte häfte, som omfattar Lärkgatan och Viggengatan.

Se vidare under flikarna Almanacka, Hushäften och Övriga skrifter här till vänster!

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009