Övriga skrifter

Hunnebostrands Bildarkiv 1988-2018


Till 30-årsjubiléet 2018 togs denna skrift tagits fram. Den ger en överblick över bildarkivets verksamhet under de gångna trettio åren och då särskilt de olika sommarutställningar, som har visats i lokalen vid Mellankajen. Skriften kostar 80 kronor.

.

Hunnebostrands hamn

 

En historik över Hunnebostrands Hamn har tryckts som bok med hårda pärmar. Boken omfattar nästan 300 sidor och innehåller över 400 bilder från svunna tider fram till idag. Boken, som utgavs 2011, kostar 350 kronor.

 

Hunnebostrand är en av Bohusläns många små hamnar. I denna bok får du möjlighet att ta del av dess omväxlande historia. Med ett omfattande bildmaterial och ackompanjerande text visas hur Hunnebostrands hamn utvecklats under flera hundra år. Undan för undan har vardagen förändrats. Fisket har ersatts av andra näringar som kommit att omfatta handel med sten, sill och trävaror. Kajer har byggts, ångbåtar kommit och gått, fraktfarten blomstrat. Här har funnits stenindustrier och konservfabrik, simsällskap och segelbåtsbyggare.

 

Hunnebostrands hamn var för många porten till omvärlden men har idag istället blivit en fantastisk hamn för fritidsbåtar. Du kan som läsare följa förändringen i berättelser och bilder.

Vart tog stenen vägen?


Sommarutställningarna 2013 och 2014 har som huvudtema haft "Vart tog stenen vägen?" Vi har då visat på stenarbeten tillverkade i Hunnebostrand och Ulebergshamn och var de har kommit till användning. 2013 höll vi oss inom Sverige medan vi året därpå gick utomlands. Innehållet i dessa utställningar har nu sammanställts i skriften Vart tog stenen vägen. Skriften kostar 150 kronor.

Stenhuggarepoken under 100 år.

Hunnebostrand med omnejd.

Granitens historia

Betydande personer och företag

Inflyttningen från Blekinge

Fackföreningsrörelsen

Arbetsvillkor och förtjänster

Bearbetningsmetoder

Skriften om Stenhuggarepoken, utgiven 2011, kostar 200 kronor.

På 96 sidor beskrivs stenindustrin i Hunnebostrand med omgivningar från 1860-talet till nutid. Stenhuggarepoken, som varade i drygt 100 år, som har betytt mycket för bygden och har också avsatt spår i naturen och samhället. Stenhuggarna, varav många kom hit från Blekinge, beskrivs i skriften liksom deras arbetsplaser, arbetsmiljön och förtjänsterna. Bland rubrikerna i skriften kan nämnas

Affärer och kiosker

Två skrifter om alla affärer och kiosker som fanns under 1900-talets första hälft i Hunnebostrand och Ulebergshamn har givits ut. Dessa baserar sig på de utställningar om affärer och kiosker, som ingått i 2009 och 2010 års utställningar.Dessa skrifter kostar 100 kronor styck.

"Sjökort"

En karta över farvattnen utanför Hunnebostrand med lokala namn angivna på öar, vikar, fiskeplatser, berg och mycket mer, har bildarkivet tagit fram. Denna namnkarta är tryckt på plast och finns i två olika storlekar - A1 och A2. Dessutom finns namnkartan inplastad i A3-format lämpligt som tallriksunderlägg. Pris för A1 250 kr, A2 150 kr och inplastad A3 50 kr (6 st 250 kr).

Kartan omfattar området från Haby bukt och Soteskär till Alvö norr om Ulebergshamn. Vi visar här ett mindre avsnitt ur "sjökortet":

Tidigare skrifter

Hunnebostrands Bildarkiv har genom åren givit ut några skrifter, som inte ingår i någon serie. Småskrifterna nedan kostar 60 kronor styck förutom Ulebergshamn och fraktfarten, som kostar 100 kronor, och Dialekt i Sotenäs, som kostar 175 kronor. Följande skrifter finns i begränsad upplaga:

Denna skrift innehåller artiklar, illustrerade med bilder ur arkivet. Här återfinns

Stenindustrin

Galeasen Berny

Ett 50-årsminne från Nordsjön av Karl Dahlin

"Pratstund med Kanor"

Pappa Sven (Ottersten)

Sensommarbesök i Ulebergs hamn

Nolstransbert och Högeberg, samt

dikten Vår strandgata av Karin Dahlström

Denna skrift innehåller artiklar, illustrerade med bilder ur arkivet. Artiklarna behandlar

Bildarkivets historia av Nils Solbräcke och Bengt Åberg

Barndomsminnen från Ulebergshamn av Ingeborg Johansson

Mattsegårn - ett handelshus i Norstrane

Ett stenhuggarehem av Ebba Roos-Färdig, och

Ett isfiske av Sven Larsson

Kvinnor i vår bygd av Britt Hellner-Åhlin och Anna-Lisa Bergman.

Denna skrift innehåller artilklar, illustrerade med bilder ur arkivet. Artiklarna behandlar

SJ:s första permanenta busslinje mellan Dingle och Hunnebostrand

Carl A. Mattsson - skeppare

Folkets Hus i Hunnebostrand - från sekelskiftet till andra världskriget

Hunnebostrands Motorklubb

Torggatan - mitt i samhället

Denna skrift innehåller artiklar illustrerade med bilder ur arkivet. Artiklarna behandlar

Bäckmans och Höijs stenhuggeriföretag

Allmänt om stenindustrin

Hunnebostrand - ett musikaliskt centrum i Bohuslän

I denna skrift behandlas Ulebergshamn och dess historia som hamn för ett ovanligt många fraktfartyg genom åren. De olika fartygen, deras skeppare och besättningar beskrivs i skriften.

Denna inventering av verksamheter i Ulebergshamn gjordes 1992 i form av en studiecirkel. Det framtagna materialet resulterade dels i en sommarutställning och dels i en skrift i form av en stencil. Innehållet i stencilen ges nu ut i ett tryckt häfte, som innehåller ursprungstexten men som har kompletterats med både text och foton.

Skriften innehåller en redogörelse för den omfattande handel och det hantverk, som under åren 1893 till 1978 har bedrivits i Ulebergshamn.

Boken Dialekt i Sotenäs, med tillhörande CD-skiva, har utarbetats av Sotenäs Dialektgrupp och den säljs av Hunnebostrands Bildarkiv. Boken innehåller en omfattande ordlista från A till Ö och exempel på uttryck, talesätt och repliker i Sotenäs. CD-skivan innehåller tjugo spår med inspelningar av människor som berättar på den lokala dialekten. Bland dessa kan nämnas 

Bo Andersson berättar om Ålesunnsfesket 1861

Erik Gerrbo kåserar om påskefyrane i Strané pô 30-tart

Bertil Martinsson berättar skröner frå Smowen

Karl Axel Brorsson berättar ûm backefesket

Astrid Wilhelmsson berättar om livet på en Brattebymål