Hushäften

En väsentlig del av Bildarkivets verksamhet är att inventera alla hus i Hunnebostrand.


Samhället gås igenom område för område. När ett område inventeras går man igenom husens historia, dokumenterar vem som har bott i huset, noterar när huset är byggt eller ombyggt, tar reda på om det varit någon affär eller annan verksamhet i huset och skrivere en berättelse om huset och dess människor.


Denna husinventering samlas i häften, som trycks och säljs. Hittills har elva häften kommit ut.

Varje häfte kostar 300 kronor.

(+ 100 kronor för porto & expedition om du vill ha det skickat i posten) 

Häfte I.

Detta häfte, som våren 2008 gavs ut i en helt ommarbetad upplaga, omfattar området direkt söder om Mellankajen. De hus som finns med är


Hunnebovägen 2, 4, 6, 6B, 8A, 8B, 10, 12, 14 och 16.

Kaptensgatan 1, 3, 5, 7, 9, och 9B.

Matrosvägen 1, 3, 5 och 7.

Södra Strandgatn 24+, 29, 31, 33 och 35.

Häfte II.

Detta häfte, som omfattar området öster om Norra Kajen, har till sommaren 2013 nytryckts med vissa ändringar och kompletteringar. Häftet omfattar följande hus

Bergslunden

Höjden 1, 2, 3, + och ++

Köpmansgatan 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11+, 13 och 13+

Matsbovägen 1, 1+ och 3

Mattsegår´n

Norra Strandgatan 14, 14+, 16, 16+, 18 och 18+ samt

Stigbersliden 1, 2, 3, 4, 5, 7 och8.

Hus som markeras med + har rivits innan de fick någon gatuadress. Till exempel låg hus nummer 14+ direkt efter nuvarande nummer 14.

Häfte III.

Detta häfte, som omfattar området nordost om Häfte II, nytrycktes våren 2008 och då gjordes några smärre kompletteringar. Häftet omfattar husen

Fjällbovägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12

Frejagatan 1

Karlsbovägen 1, 2 och 3

Mattsbovägen 2, 4, 6, 8, 9 och 10

Myranevägen 3

Odengatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7+

Torsgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 och 24

Trollestigen 1, 2 och 4 samt

Ulebergsvägen 7  och 9.

 Häfte IV.

Detta häfte omfattar området runt Bankeberg och ansluter till Häfte II. Här finner vi följande hus

Bankebergsvägen 1

Bäckliden 1, 2, 3, 4+, 5 och 7

Norra Strandgatan 1, 2, 4, 6, 7+, 8, 10 och 12 samt

Torggatan 1 och 3.

Häfte V.

Detta häfte omfattar området nordväst om kyrkan och ansluter till såväl Häfte II, Häfte III och Häfte IV. Här finner vi följande hus

Axbergsgatan 1 och 2

Bankebergsvägen 2 och 4

Klevliden 1, 2, 3 och 4

Kyrkogatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10

Köpmansgatan 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23

Postgatan 1, 3, 5, 7 och 9+

Simonshagen 1, 2, 3, 4+ och 5 samt

Torggatan 5, 7, 9, 11 och 13.

Häfte VI.

 

Detta häfte omfattar området i södra delen av Sörstrané från Görans Ö och Badhuset till Östanvindsgatan och Svinemyndevägen. Häftet ansluter till Häfte I. Här finner vi följande hus

Hunnebovägen 18, 19, 20, 21 och 23.

Kaptensgatan 2, 4, 6 och 8.

Lahällevägen 1, 3, 5 och 6.

Lotsgatan 1, 3, 4, 5 och 7.

Sankt Görans Ö

Styrmansgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Svinemyndevägen 1, 3, 5 och 7.

Tullgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8.

Östanvindsgatan 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 och 6.

Häfte VII.

Detta häfte omfattar området i mellersta delen av Sörstrané från Hunnebovägen och norrut. Förutom kvarvarande hus på Hunnebovägen omfattas Sunnanvindsgatan och halva Västanvindsgatan. 

I häftet finner vi följande hus

Hunnebovägen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 och 17.

Sunnanvindsgatan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 och 18.

Västanvindsgatan 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 10.

Häfte VIII.

Detta häfte omfattar husen på ömse sidor av Svalgatan och då också de fastigheter som vetter mot Svalgatan men som har adress på Torggatan eller på Skolgatan.

I häftet finner vi följande hus

Svalgatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 och 22+.

Torggatan 18+, 20 A, 20 B och C, 22 A, B och C, 24, 26, 28 och 30.

Skolgatan 4+ och 4++.

Häfte IX.

Detta häfte omfattar Nordanvindsgatan, resterande hus på Västanvindsgatan samt den mellersta delen av Södra Strandgatan.


I häftet finner vi följande hus


Nordanvindsgatan 1, 2, 3, 4, 6 och 8.

Södra Strandgatan 4+, 7, 9, 9B, 11, 11B, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 23+, 24, 25 och 27.

Västanvindsgatan 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 23+, 24, 25 och 27.


Häfte X.

Häfte X Plàngàddá, som omfattar husen söder om Torggatan och upp mot Höge Berg, har ett sådant omfång att det har tryckts i två delar.


I Del 1 finner vi följande hus


Roddaregatan 1 och 2.

Seglargatan 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9.

Storkgatan 1, 3, 5, 7A, 7B och 9.


I Del 2 finner vi följande hus


Södra Strandgatan 1, 3A, 3B, 3C, 5A och 5B.

Torggatan 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 14.

Trastgatan 1, 2, 4, 5, 6, 7 och 8.


Varje del kostar 300 kronor. Vid samtidigt köp av båda delarna är priset 500 kronor.


Häfte XI.

Häfte XI Robácken omfattar området söder om Gamlegården. Häftet berör också kortfattat husen på Sollidenvägen och Stycket samt beskriver hur byggnationen på Robacken har kommit till i tre omgångar.


Förutom Gamlegården, husen längs Sollidenvägen, husen vid Stycket samt Kungshamnsvägen 10 finner vi i häftet följande hus


Drottning Astrids väg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Kvarngatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.

Robackevägen 1, 2, 3, 4.

Vikarvsvägen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009