Almanacka

Bildarkivet ger varje år ut en kalender i form av en väggalmanacka som sträcker sig från sommar till sommar. Varje månads uppslag pryds av en bild ur arkivets samlingar. Årets almanacka kostar 100 kronor. Tidigare års almanackor finns i regel till försäljning.

Kalender 2024/25


Årets kalender har namnet "Så var vi klädda", med bilder från slutet av 1800-talet och fram tills 1960-talet.

Tidigare almanackor

Kalender för 2023/24.


Kalendern har som tema Samhällsbyggarna och visar ett antal eldsjälar som var med och byggde upp Hunnebostrands municipalsamhälle för mer än etthundra år sedan.

Kalendern för 2022/23.


Kalendern hade som tema Udden och visar foton från de verksamheter, som genom åren har bedrivits mellan Norra Kajen och Hästedalen.

Kalendern för 2021/22.

Detta årets kalender visar fjorton teckningar från Sotenäset av konstnären Bengt D. Silfverstrand.

Kalendern för 2020/21 visar fjorton flygfoton över Hunnebostrand och Ulebergshamn, tagna vid olika tillfällen under 1900-talet.

Kalendern för 2019/20 visar ett antal institutiioner som har betjänat samhället och dess invånare genom åren, men som inte längre finns kvar.

Kalendern för 2018/19 visar klädmodet under första delen av 1900-talet och ansluter till årets utställning.

Kalendern för 2017-18 visar äldre miljöer i Hunnebostrand och Ulebergshamn, som har förändrats genom att hus har flyttats eller rivits. Var och en av de fjorton äldre bilderna har kompletterats med ett foto över samma plats idag.

Kalendern för 2016-2017 speglar dans och underhållning. Till exempel har Folkets Park betytt mycket för nöjeslivet och ett flertal orkestrar från Hunnebostrand har spelat upp till dans där. Det dansades också i Folkets Hus på vintrarna och på bryggan i Hästedalen sommartid.

Kalendern för 2015-2016 visar hur krigsåren påverkade livet för kustborna både till vardags och i arbetet. Särskilt förändrades deras situation när Norge ockuperades 1940. 

Almanackan för 2014-2015 heter Affärer som försvann och speglar den tidigare omfattande köpenskapen i Hunnebostrand och Ulebergshamn. 

2013-2014 års almanacka heter Båden kommer! och den speglar ångbåtstrafiken till och från Hunnebostrand.

2012-2013 års almanacka har som tema Jönserö, som är det dagliga namnet på Sankt Görans Ö.

2011-2012 års almanacka har som tema Hunnebostrands hamn. Detta i anslutning till den bok över hamnen och dess historia, som samtidigt gavs ut av bildarkivet.

Kalendern 2010-2011 heter Ett himsket arbé och visar bilder från tillkomsten av Sotekanalen, som 2010 fyllde 75 år.

Kalendern 2009-2010 års heter Små bådar och visar visar ekor, jôllar och andra små båtar i sin gamla miljö.

Kalendern 2008-2009 heter Sôlles va dä! och visar dokumentära vyer från Hunnebostrand och Ulebergshamn från perioden 1894 till 1920. 

Kalendern 2007-2008 heter Bônnmedà ô dánkegarn och handlar om fiske i stort och smått. Vi kan här se fiske med "ögneva´", hummerfiske, fiske på havsisen och trålfiske.

Kalendern 2006-2007 heter Lass pô vej! och har som tema persontrafiken med buss och godstrafiken med lastbil i samhället. Vi kan se den första busstationen på Norra Kajen, tidnings-distributionen, mjölkbilen och bilar från kriget, bland annat den så kallade Finlandsbilen, som skulle deltaga i finska vinterkriget.

Kalendern 2005-2006 heter Ô gäre nogge då hôrt och handlar om olika tillverkande företag. Här återfinns till exempel Sillfabrikens personal 1949, Mejeriet och Syfabriken.

Kalendern 2004-2005 heter Fórtsken ô bottinner och innehåller bilder från butiker och affärer. Här kan man se gamla miljöer såsom Alsfors bageri och Möllers raksalong på Södra Strandgatan, Hunnebostrands Bryggeri på Köpmansgatan, Thörnblads butik på Torsgatan och Handelsbankens hus på Postgatan.

Kalendern 2003-2004 heter Bådar ô skuder och innehåller bilder på bland andra de gamla båtarna Dazzler, Havsörn, Zeus, Johanna, National, Emil, Klippdon, Berny och Asta. I kalendern beskrivs också båtarnas tillkomst, seglation och vidare öden.

Kalendern för 2002-2003 heter Sjökánten och innehåller bilder på båtar, bryggor, sjöbodar och andra hamnmotiv. Bland annat ses den gamla bron till Jönserö, förberedelser för hummerfisket, jakter och verkstad på insidan av Jönserö och en vy över Ulebergshamn från 1929.

Kalendern 2001-2002 heter Stenindustrin och den innehåller bilder från denna näring, som har betytt så mycket för bygden under 1900-talet. Här finns bilder från olika brott och bearbetningsställen, såsom Uleberg, Udden, Lökholmen, Lahälla, Hästedalen och Skalbergen, liksom smedjan och utlastningen.  

Den första almanackan omfattade kalenderåret 2000 och innehöll blandade bilder från livet i Hunnebostrand och Ulebergshamn i början av 1900-talet. Här hittar vi bland annat vägbygge i Ulebergshamn, det gamla pålverket vid Jönserö, utlastning av sten i Hästedalen och tvätt vid vedeldad gryta utomhus.